A very personal blog

design day!

, ,
powerpoint presentation template

oh i loooove this day. mainly because uhm, napasarap ako sa pag-design ng powerpoint presentation. looki looki! i’m kinda proud of this! one of the rare times i’m asked to do something creative (visually) at work. took a lot of time on my part, isingit lang daw sa trabaho pero seriously di ko kaya isingit lang yung gantong trabaho. hahaha dahil dyan, i’m sooo behind my programming task. argh

and also because of that, napapa-isip nanaman ako. haha >XD